Betingelserne er gældende fra 1. marts 2020.

Priser:
Alle priser er i danske kroner. Priserne i webshoppen er inklusiv moms. Alle andre priser er som oplyst eksklusiv moms.

Betaling:
På webshoppen foregår betaling via Stripe med deres betingelser, som du accepterer, når du godkender købet. Ved ydelser fremsendes en faktura med betaling til forfald netto otte dage med mindre andet er skrevet.
Ved tilmelding til arrangementer, hvor købet er sket gennem billetsystemet, returneres billetten ikke op til syv dage før arrangementet start. Er andet skrevet på arrangementets side, så er det disse betingelser, der er gældende.
I forhold til ydelser udført af Vivi H. Nielsen Mathiasen foregår betalingen, når ydelsen er modtaget.

Levering:
Digitale downloads på webshoppen leveres umiddelbart efter købet via email og kan downloades to gang inden for syv dage. Andre elektroniske ydelser leveres via email i forhold til aftalte deadline.

Fortrydelsesret:
Ved digitale varer købt i webshoppen bortfalder fortrydelsesretten, så snart varen er downloadet. Er produktet ikke downloaded inden syv dage, kan købet annulleres.
Andre elektroniske ydelser leveret via email har ingen fortrydelsesret.

Rettigheder:
Al materiale er underlagt copyright og må derfor ikke kopieres eller videresælges.

Klagevejledning:
Har du spørgsmål, kan du sende en mail på vivi@vivih.dk

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Vivi H. kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adressexx@yy.dk.